అభిమానులు కోసమే అందాల అరపోతా అంటున్న రేష్మి

image

రేపే గుంటూరు టాకీస్ రిలీజ్ ..
బుల్లి తెర లొనే హాట్ గా కనిపించే రేష్మి ఈ మూవీ లో ఇంకా హాట్ గా కనివింది చేయాపోతుంది ..

ఇది అంత తన అభిమానులు కోసమే అంటుంది రేష్మి ఈ సినిమా తో టాప్ పోసిషన్ లోకి వెళ్తాను అంటుంది

హు కొన్ని గంటలలో చూధం ఎమవుతతో..

VIP సంఘం ధరుపున రేష్మి కి సినిమా టీమ్ కి అల్ ది బెస్ట్

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s